Wat doet VLARA?

 

  • VLARA ontwikkelt een dynamische en gedreven werking ten bate van de Vlaamse reisagent. De twee pijlers van deze werking zijn dienstverlening aan haar leden reisagenten en behartiging van hun belangen.
  • VLARA is betrokken bij structurele hervormingen in de toeristische sector, praat en onderhandelt met de Vlaamse , federale overheid en Europese overheid.
  • VLARA beklemtoont de waardevolle en onmisbare functie van de onafhankelijke reisagent.
VLARA, de Vlaamse Associatie van Reisagenten, is een vereniging van, voor en door de Vlaamse reisagent.
Een vereniging die in 2003 werd opgericht door ervaren, maar vooral dynamische reisagenten en ook door deze bestuurd wordt.
VLARA is een beroepsvereniging waar u zich thuis voelt, een plaats waar u in alle vertrouwen terecht kan voor deskundig advies, een sterke verdediger van uw belangen!