Belangenverdediging

VLARA streeft naar de beste verdediging van uw belangen.

VLARA vertegenwoordigt uw belangen als reisagent. 

Dit doen wij zowel bij de overheid als in relevante instanties en ten aanzien van de diverse belangengroepen in de reissector. Wij zetten ons in voor belangenverdediging om zo de sector de nodige zuurstof te geven en te wegen op beleidsbeslissingen gerelateerd aan de reissector.

VLARA is betrokken bij structurele hervormingen in de toeristische sector, praat en onderhandelt met de Vlaamse, federale en Europese overheid. Verder beklemtoont VLARA de waardevolle en onmisbare functie van de onafhankelijke reisagent.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of  klik hier om lid te worden van VLARA:

Lid worden